Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.12.2018 10:50 do 12.12.2018 10:55.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 7 grudnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu stanu na dzień 7 grudnia 2018 r. 19497

36

wzrost

0,18% 2502

28

spadek

1,11%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 1 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.  643

195

wzrost

43,53% 117

41

wzrost

53,95%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 7 grudnia 2018 r. 2370

256

spadek

9,75%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
październik 2018 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec października 2018 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 7 grudnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 9
Prace interwencyjne 114
Roboty publiczne 131
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 200
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 454

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-12-10)

Archiwum