Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.12.2018 12:07 do 20.12.2018 12:09.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 14 grudnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu stanu na dzień 14 grudnia 2018 r. 19420

77

spadek

0,39% 2497

5

spadek

0,20%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 08 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.  474

169

spadek

26,28% 85

32

wzrost

27,35%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 14 grudnia 2018 r. 2427

57

wzrost

2,40%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
październik 2018 r. 5,6%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec października 2018 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 7 grudnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 9
Prace interwencyjne 114
Roboty publiczne 131
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 200
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 454

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-12-10)

Archiwum