Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 27.12.2018 13:49 do 27.12.2018 13:54.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 21 grudnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu stanu na dzień 21 grudnia 2018 r. 19334

86

spadek

0,44% 2516

19

wzrost

0,76%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 15 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.  407

67

spadek

14,13% 70

15

spadek

17,65%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 21 grudnia 2018 r. 3475

1048

wzrost

43,18%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2018 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 21 grudnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 2
Prace interwencyjne 110
Roboty publiczne 144
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 198
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 454

 

 

Sporządził(a): Olga Gawrysiak (2018-12-27)

Archiwum