Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.01.2019 09:57 do 08.01.2019 10:10.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 28 grudnia 2018 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 28 grudnia 2018 r. 19267

67

spadek

0,35% 2496

20

spadek

0,79%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 22 grudnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r 180

227

spadek

55,77% 25

45

spadek

64,29%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 28 grudnia 2018 r. 3003

472

spadek

13,58%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2018 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 28 grudnia 2018 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 2
Prace interwencyjne 109
Roboty publiczne 141
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 200
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 452

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2018-01-07)

Archiwum