Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.01.2019 11:06 do 16.01.2019 09:55.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 4 stycznia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 4 stycznia 2019 r. 19380

113

wzrost

0,59% 2516

20

wzrost

0,80%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 29 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r 492

312

wzrost

173,33% 114

89

wzrost

356,00%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 4 stycznia 2019 r. 1692

1311

spadek

43,66%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2018 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 4 stycznia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 2
Prace interwencyjne 102
Roboty publiczne 142
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 186
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 432

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-01-09)

Archiwum