Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.01.2019 10:02 do 23.01.2019 15:29.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 11 stycznia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 11 stycznia 2019 r. 19610

230

wzrost

1,19% 2546

30

wzrost

1,19%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 5 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2019 r. 605

113

wzrost

22,97% 120

6

wzrost

5,26%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 11 stycznia 2019 r. 1834

142

wzrost

8,39%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2018 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 11 stycznia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 3
Prace interwencyjne 92
Roboty publiczne 150
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 195
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 440

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-01-15)

Archiwum