Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.10.2017 14:36 do 17.10.2017 15:34.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 6 października 2017 r.

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 6 października 2017 r. 22779 1.072 spadek 4,49% 2633 167 spadek 5,96%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 30 września 2017 r. do 6 października 2017 r.  767 212 wzrost 38,20% 149 65 wzrost 77,38%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 6 października 2017 r. 3012 788 spadek 20,74%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
sierpień 2017 r. 7,1%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec sierpnia 2017 r.  (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 6 października 2017 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 96
Prace interwencyjne 199
Roboty publiczne 318
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 603
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 66
Razem 1282

/** Dane szacunkower

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2017-10-10)

Archiwum

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2017 r.
Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2016 r.

2016

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2015 r.

2015

Archiwum informacji o stanie bezrobocia w mieście Łodzi - 2014 r.

2014