Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 29.01.2019 15:47 do 29.01.2019 15:59.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście Łodzi na dzień 25 stycznia 2019 r. (dane szacunkowe)

Wyszczególnienie

Ogółem Z prawem do zasiłku
Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany Ilość Zmiana w stosunku do poprzedniego tygodnia % zmiany
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na dzień 25 stycznia 2019 r. 19754

47

wzrost

0,24% 2600

2

wzrost

0,08%
Napływ w okresie minionego tygodnia od 19 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r. 464

70

spadek

13,11% 62

39

spadek

38,61%
Ilość wolnych miejsc pracy wg stanu na dzień 25 stycznia 2019 r. 3041

466

wzrost

18,10%  

 

 


Miesiąc Stopa bezrobocia w %/*
listopad 2018 r. 5,5%

/*  Stopa bezrobocia dla Łodzi wg GUS na koniec listopada 2018 r. (GUS publikuje dane o stopie bezrobocia na koniec każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni). 


Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /** Liczba osób na dzień 18 stycznia 2019 r.
Szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego) 3
Prace interwencyjne 89
Roboty publiczne 149
Staże (w tym w ramach bonu stażowego) 214
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI) 0
Razem 455

 

 

Sporządził(a): Katarzyna Błaszczyk (2019-01-23)

Archiwum