Ekumeniczna Droga Krzyżowa

Przejście ul. Piotrkowską od nr 283 (z kościoła p.w. św. Mateusza), ul. J. Tuwima, ul. H. Sienkiewicza do nr 38; zakończenie przy kościele Podwyższenia św. Krzyża

24.03.2023

Organizator: Kuria Metropolitalna Łódzka


Metryka strony i historia zmian