Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 01.07.2019 12:05 do 01.07.2019 14:09.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

poniedziałek, 01 lipca 2019 r. godzina 11:30

WODOCIĄGI

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

 

GAZOWNICTWO

Brak doniesień o awariach. r

 

CIEPŁOWNICTWO I ENERGETYKA

Brak doniesień o awariach.r

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

szczegółowe informacje można uzyskać:

 

 DROGI

 

INNE

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia drugiego stopnia prognozującego wystąpienie burz z gradem zaleca się podjęcie następujących działań:

 • śledzić prognozy pogody i komunikaty mediów;
 • w sytuacji przemieszczania się samochodem w miarę możliwości zatrzymać się i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone;
 • unikać parkowania pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.;
 • unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a także pod pojedynczymi wysokimi drzewami czy w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji;
 • zejść ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu;
 • na otwartych zbiornikach wodnych wyjść na brzeg z wody, łódki lub kajaka;
 • w mieszkaniu i domu zamknąć wszystkie okna;
 • wyłączyć z kontaktów urządzenia elektryczne, a także nie rozmawiać przez telefon stacjonarny;
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usunąć lub zabezpieczyć przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.);
 • zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymane są na dworze, zamknąć je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach;
 • przygotować się na przerwy w dostawie prądu - mieć w domu latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego;

Telefony alarmowe:

 • numer alarmowy - 112
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 986
 • Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefony służb technicznych:

 • wodociągowe - 994
 • gazowe - 992
 • ciepłownicze - 675 45 10
 • dźwigowe Dźwig Service - 19282
 • energetyczne - zagrożenie życia, awarie - 991
 • mieszkaniowe Prym - 640 41 05