Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 03.10.2019 05:47 do 03.10.2019 16:47.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

czwartek, 3 października 2019 r. godzina 06:00

 

WODOCIĄGI

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

 

GAZOWNICTWO

Brak doniesień o awariach.r

 

CIEPŁOWNICTWO I ENERGETYKA

Awaria ciepłociągu spowodowała przerwę w dostawie czynnika grzewczego do 86 obiektów w rejonie ulic: Gogola, Lermontowa, Puszkina, Sacharowa. Planowane uruchomienie około godz. 16:00.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

szczegółowe informacje można uzyskać:

 

DROGI

 

INNE

 W październiku 2019 roku  prowadzone będą prace serwisowe i półroczny przegląd systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta Łodzi. W związku z tym od 2 października do 31 października br., w godzinach 8:00 - 17:00 na 5 sekund mogą być załączane pojedyncze syreny systemu.r

 

Telefony alarmowe:

 • numer alarmowy - 112
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 986
 • Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefony służb technicznych:

 • wodociągowe - 994
 • gazowe - 992
 • ciepłownicze - 675 45 10
 • dźwigowe Dźwig Service - 19282
 • energetyczne - zagrożenie życia, awarie - 991
 • mieszkaniowe Prym - 640 41 05

Metryka strony i historia zmian