Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 28.08.2017 21:01 do 28.08.2017 21:10.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

poniedziałek, 28 sierpnia 2017 r. godzina: 06:00r

WODOCIĄGI

Brak doniesień o awariach.r

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

  • na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  • pod bezpłatnym numerem telefonu: 994

 

GAZOWNICTWO

 

CIEPŁOWNICTWO I ENERGETYKA

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

 

DROGI

 

INNE