Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.04.2018 05:36 do 09.04.2018 14:19.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

poniedziałek, 9 kwietnia 2018 r. godzina: 6:00r

 

WODOCIĄGI

Brak doniesień o awariach.r

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

 

GAZOWNICTWO

Brak doniesień o awariach. r

CIEPŁOWNICTWO I ENERGETYKA

Brak doniesień o awariach.r

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

szczegółowe informacje można uzyskać:

 

DROGI

Al. Palki / Telefoniczna - w związku z pracami eksploatacyjnymi w stacji energetycznej 06.04.2018 w godz. 12:00 – 14:00 nastąpi przerwa w zasilaniu sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ul.

Szczecińska / Aleksandrowska - w związku z pracami eksploatacyjnymi w stacji energetycznej 09.04.2018 w godz. 9:00 - 11:00 nastąpi przerwa w zasilaniu sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu.

 

INNE

Telefony alarmowe:

 • numer alarmowy - 112
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 986
 • Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefony służb technicznych:

 • wodociągowe - 994
 • gazowe - 992
 • ciepłownicze - 675 45 10
 • dźwigowe Dźwig Service - 19282
 • energetyczne - zagrożenie życia, awarie - 991
 • mieszkaniowe Prym - 640 41 05