Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.07.2018 10:09 do 09.07.2018 06:09.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

piątek, 06 lipca 2018 r. godzina: 10:00r

WODOCIĄGI

Brak doniesień o awariach.r

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

 

GAZOWNICTWO

Brak doniesień o awariach. r

CIEPŁOWNICTWO I ENERGETYKA

Brak doniesień o awariach.r

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

szczegółowe informacje można uzyskać:

 

DROGI

 

INNE

W związku z wystąpieniem przekroczenia poziomu alarmowego ozonu na terenie zlokalizowanym w pow. piotrkowskim ziemskim, bełchatowskim, opoczyńskim, tomaszowskim, pajęczańskim, radomszczańskim (bez m. Radomska) oraz w związku z prognozowanym przez IMGW na najbliższe dni wzrostem zachmurzenia oraz spadkiem temperatury powietrza, uwzględniając prognozy zanieczyszczenia powietrza publikowane na stronie www WIOŚ w Łodzi (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/103) należy stwierdzić, iż w dniu 06.07.2018 r. ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (PI=180 μg/m3) oraz poziomu alarmowego ozonu w powietrzu (PA=240μg/m3) dla Strefy Łódzkiej będzie bardzo małe.r

Dla ludności szczególnie wrażliwej (osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży) przemieszczającej się na ww. obszary: w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego (możliwość wystąpienia smogu fotochemicznego) oraz w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego (wystąpienie smogu fotochemicznego) zaleca się:

 1. unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
 2. zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
 3. unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,
 4. korzystanie z porad medycznych

Zalecenia dla mieszkańców:

 1. korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
 2. wspólne podróżowanie,
 3. stosowanie zasad ECO-drivingu;
 4. korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 5. zmniejszenie aktywności na otwartej przestrzeni, unikanie przebywania w pobliżu ruchliwych ulic;
 6. zaniechanie prac na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów lakierniczych (lub innych) na bazie rozpuszczalników;
 7. ograniczenie/ zaniechanie w miarę możliwości, prac z wykorzystaniem spalinowego sprzętu ogrodniczego lub rolnego.

 

Telefony alarmowe:

 • numer alarmowy - 112
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 986
 • Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefony służb technicznych:

 • wodociągowe - 994
 • gazowe - 992
 • ciepłownicze - 675 45 10
 • dźwigowe Dźwig Service - 19282
 • energetyczne - zagrożenie życia, awarie - 991
 • mieszkaniowe Prym - 640 41 05