Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 01.10.2017 12:08 do 01.10.2017 12:08.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Konsultacje społeczne_

Uchwała Nr LXIV/1357/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych.

Zarządzenie Nr 5179/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury określającej zasady i tryb współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy Miejskiego Zespołu ds. Konsultacji.

r


Plan konsultacji społecznych >>> 

Lista konsultacji doraźnych >>> 

r


Wykaz wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych >>>r


Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 >>>rMetryka strony i historia zmian