Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.03.2020 15:00 do 09.03.2020 15:05.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Łódzka Rada Sportu

Łódzka Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym z zakresu kultury fizycznej, powołanym zarządzeniem nr 1606/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 lipca 2019 r. Zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu działania Rady, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 832/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 marca 2019 r., Prezydent Miasta Łodzi publikuje sprawozdanie roczne przedłożone przez Radę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.


Archiwum:

Pliki do pobrania: