Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.02.2018 11:08 do 02.02.2018 11:08.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Łódzka Rada Sportu

Łódzka Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym z zakresu kultury fizycznej, powołanym zarządzeniem nr 1104/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 maja 2015 r. Zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu działania Rady, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7420/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 listopada 2014 r., Prezydent Miasta Łodzi publikuje sprawozdanie roczne przedłożone przez Radę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.r

Pliki do pobrania:

  • Sprawozdanie z działalności Łódzkiej Rady Sportu w okresie od 22 maja do 31 grudnia 2015 r. >>>
  • Uchwała nr 1 Łódzkiej Rady Sportu w sprawie powołania Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Łódzkiej Rady Sportu
  • Uchwała nr 2 Łódzkiej Rady Sportu w sprawie przyjęcia planu pracy Łódzkiej Rady Sportu w 2015 roku
  • Uchwała nr 3 Łódzkiej Rady Sportu w sprawie przyjęcia propozycji zmian w zakresie rozwoju łódzkiego sportu dzieci i mlodzieży
  • Uchwała nr 4 Łódzkiej Rady Sportu w sprawie wprowadzenia wskaźnika finansowego dla zadań realizowanych przez Wydział Sportu w Departamencie Spraw
  • Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
  • Uchwała nr 5 Łódzkiej Rady Sportu w sprawie realizacji inwestycji istotnych dla rozwoju łóidzkiego sportu
  • Uchwała nr 6 Łódzkiej Rady Sportu w sprawie zwiększenia nakładów na utrzymanie obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i
  • Rekreacji w Łodzi