Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 22.08.2017 08:47 do 22.08.2017 08:57.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

W Łodzi działa ponad 3000 organizacji pozarządowych. Ich działalność znacząco wpływa na jakość życia w naszym mieście. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.r

Miasto Łódź współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie:

 • finansowym - głównie poprzez zlecanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert,
 • pozafinansowym - głównie poprzez konsultacje aktów prawa miejscowego, prace Komisji Dialogu Obywatelskiego i Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szczegółowe informacje nt. współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi znajdują się na portalu Łódź Aktywnych Obywateli: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl (w odpowiednich zakładkach tematycznych).r

Kontakt:r

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
kierownik Artur Skórzak
Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 153, II piętro, pok. 208, 90-440 Łódź
tel.: +48 (42) 638-46-99r

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łukasz Prykowski

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Urząd Miasta Łodzi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 104b,
tel. +48 (42) 638-55-65
email: l.prykowski@uml.lodz.plr

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania
Monika Kamieńska

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Urząd Miasta Łodzi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 104b,
tel. +48 (42) 638-54-63r

Najważniejsze akty prawne z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:'

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Zarządzenie Nr 2231/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji" "

Współpraca, wspieranie i powierzanie zadań publicznych >>>r


Prezydent Miasta Łodzir

ogłasza wyniki konsultacji "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016 - 2018".r

Wyniki konsultacji:

 • Wyniki konsultacji >>>
 • Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi >>>

 


Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:

  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”

   Treść sprawozdania >>>
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”

   Treść sprawozdania >>>
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”

   Treść sprawozdania >>>
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”

   Treść sprawozdania >>>
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”

   Treść sprawozdania >>>
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”

   Treść sprawozdania >>>
 • Informacja nt. środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych

 Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznegor

Przypominamy, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.r

Na wniosek podatnika, wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT. 
Więcej informacji na ten temat można uzyskać także w serwisie: www.jedenprocent.pl

r


Archiwum >>>


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (22.08.2017 08:08)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (26.05.2020 13:27)

Informację opracował(a): Rafał Fijałkowski (28.05.2019)

Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Ilość odwiedzin: 14123

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
26.05.2020 13:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2020 15:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2020 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2020 15:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2020 15:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2020 15:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.01.2020 10:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.05.2019 08:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.05.2019 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.05.2019 12:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.10.2018 09:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.10.2018 15:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.05.2018 11:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.01.2018 09:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.01.2018 15:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.09.2017 12:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.08.2017 11:29 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 11:26 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 12:24 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 09:30 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 09:09 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 08:57 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 08:47 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 08:08 Migracja danych Utworzenie strony