Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO)

Komisje Dialogu Obywatelskiego to ciała doradcze i inicjatywne, które mogą być powoływane przez organizacje pozarządowe w danych obszarach życia społecznego (np. niepełnosprawność, edukacja, ekologia). Komórki te umożliwiać mają wykorzystanie wiedzy przedstawicieli III sektora oraz synergię działań Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych przy kształtowaniu polityk publicznych. KDO to nowa forma współpracy pozafinansowej Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych, których zasady działania opisane zostały w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i uszczegółowione w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4129/VI/13 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi".

Do pobrania:

  • Formularz z deklaracją woli powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego [>>> .doc] [>>> .pdf]
  • Formularz z deklaracją woli przystąpienia do istniejącej Komisji Dialogu Obywatelskiego [>>> .doc] [>>> .pdf]

Informację wprowadził(a): Migracja danych (23.08.2017 10:57)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (01.09.2017 10:43)

Ilość odwiedzin: 3344