Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Dnia 31 sierpnia 2012 r. Zarządzeniem Nr 2920/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi powołane zostało KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

SKŁAD KDO

Organizacje wchodzące w skład KDO:

1. Stowarzyszenie „ABSOLWENT”

2. Fundacja „NASZE ZOO”

3. „FENIKS” Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw i Wypadków Drogowych

4. Stowarzyszenie „NASZA GALERIA"

5. Stowarzyszenie „KOBIETY.LODZ.PL”

6. Europejski Instytut Obywatelski

7. Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT

8. Fundacja Polska Indie Dom Biznesu

9. Fundacja Kreatywnych Rozwiązań EduKABE

10. Stowarzyszenie Fabryka Równości

11. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

Przedstawiciele Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ wchodzący w skład Komisji:

  • Katarzyna Snarska
    tel. (42) 638 46 03
  • Luiza Szaler
    tel. (42) 272 63 74

praca KDO

Skontaktuj się z Nami


Metryka strony i historia zmian