środa, 24 maja 2023

Konkurs ofert - „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie: „Prowadzenie placówek... więcej

piątek, 19 maja 2023

Unieważnienie otwartego konkursu ofert - "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego"

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie... więcej

poniedziałek, 15 maja 2023

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

Otwarty konkurs ofert - Łódź Sportowa 2023

Tomasz Lewandowski / Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach... więcej

środa, 10 maja 2023

 -  fot. UMŁ

Chętni do prowadzenia Rodzinnych Domów Pomocy poszukiwani

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Przyjazna atmosfera w kameralnym, a więc zbliżonym do tego prawdziwie rodzinnego, gronie, a oprócz tego organizowanie wspólnego czasu wolnego oraz – w razie potrzeby – szereg usług niewymagających... więcej

wtorek, 2 maja 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi przedstawia wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych polegających na promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi. więcej

czwartek, 27 kwietnia 2023

Otwarty konkurs ofert - "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz... więcej

wtorek, 25 kwietnia 2023

Konkurs ofert - „Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin”

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania... więcej

poniedziałek, 24 kwietnia 2023

 -  Dużą halę wypełniają leżaki, na których siedzą ludzie. Na drugim planie ekran z wyświetlonym filmem.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego został ogłoszony.

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w... więcej

piątek, 21 kwietnia 2023

"Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV” - otwarty konkurs ofert

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży pod nazwą „Profilaktyka... więcej

środa, 19 kwietnia 2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w budżecie obywatelskim na 2023 rok.

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego... więcej

środa, 12 kwietnia 2023

Konkurs ofert - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego”

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie: „Prowadzenie placówki... więcej

 -  W bliskim planie stos książek, na których grzbietach widać informacje o tytułach i autorach.

Konkurs wydawniczy rozstrzygnięty!

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2023 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z... więcej

piątek, 7 kwietnia 2023

Konkurs ofert - „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego ”

Radosław Warda / BAM

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie: „Prowadzenie placówek... więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego

Agnieszka Mikołajczyk / BAM

Prezydent Miasta Łodzi rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz... więcej

środa, 29 marca 2023

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku – warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku – warsztaty naukowe dla... więcej


Metryka strony i historia zmian