Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.01.2018 15:22 do 16.01.2018 15:22.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Małe Granty – wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie