Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 638-46-00

fax: +48 (42) 638-57-66

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Grzegorz Justyński, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-46-00

p.o. zastępcy dyrektora Katarzyna Luzyńczyk, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-46-00

p.o. zastępcy dyrektora Hubert Zając, pokój: 6, II piętro, tel.: +48 (42) 638-41-80

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

  1. obsługa organów jednostek pomocniczych miasta;
  2. przygotowywanie projektów decyzji organów miasta oraz analiz i informacji w zakresie spraw dotyczących jednostek pomocniczych miasta;
  3. przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do rad jednostek pomocniczych miasta oraz referendów w sprawie odwołania organów uchwałodawczych tych jednostek;
  4. rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie ich działalności;
  5. prowadzenie działań zapobiegających nierównemu traktowaniu i wykluczeniu społecznemu, w szczególności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
  6. koordynowanie i nadzór spraw z zakresu konsultacji społecznych;
  7. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem budżetu obywatelskiego.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział ds. Jednostek Pomocniczych

p.o. kierownika Justyna Kwiatkowska-Zubiel
pokój: 5, II piętro
tel.: +48 (42) 638-40-93

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Piotrkowska 153, 90-440 Łódź
kierownik Artur Skórzak
pokój: 208, II piętro
tel.: +48 (42) 638-46-99

Oddział ds. Konsultacji Społecznych

kierownik Adam Pąsiek
pokój: 2, I piętro
tel.: +48 (42) 638-55-27

Zespół ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

główny specjalista Anna Patura
pokój: 1, II piętro
tel.: +48 (42) 638-46-00


Informację wprowadził(a): Migracja danych (23.08.2017 10:22)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (01.09.2017 10:16)

Ilość odwiedzin: 1234