Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.12.2017 10:30 do 02.01.2018 10:28.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Spółki z udziałem miasta

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

94-208 Łódź, Al. Unii Lubelskiej 4r

tel.: +48 (42) 640-08-00r

fax: +48 (42) 683-44-78
www.aquapark.lodz.pl
 r

Kapitał Spółki:r

Kapitał zakładowy wynosi 96.443.000 zł i dzieli się na 96.443 udziały po 1.000 zł każdy.

Udział Miasta:r

Miasto Łódź posiada 100 % udziałów.

Zarząd:

 1. Andrzej Pirek – Prezes Zarządu
 2. Bartosz Rola - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Krzysztof Mączkowski - przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Małgorzata Wojtczak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Krzysztof Jagiełło (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 4. Katarzyna Rydz-Sybilak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 5. Janusz Skonieczny (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Uchwała Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź sp. z o.o. z dnia 24 marca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź Spółka z o.o. z dnia 11 kwietnia 2017 r. >>>
Uchwała Nr 9/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź Spółka z o. o. z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

Bionanopark Sp. z o.o.

93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116r

tel.: +48 (42) 684-44-44r

fax: +48 (42) 684-50-00
www: www.technopark.lodz.plr

Kapitał Spółki:r

Kapitał zakładowy wynosi 43.149.000 zł i dzieli się na 43.149 udziałów po 1000 zł każdy.r

Udział Miasta Łodzi:r

60,79 %, 26 232 000 zł, 26 232 udziały po 1000 zł każdy.r

Zarząd:

 1. Marek Cieślak – Prezes Zarządu
 2. Dariusz Gawin – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Elżbieta Gamus
 2. Barbara Mrozowska-Nieradko – Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Ireneusz Zbiciński
 4. Jakub Czarnecki - Wiceprzewodniczący
 5. Michał Haze

Uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Bionanopark” Sp. z o.o. z dnia 21 września 2017 r. >>>
Uchwała Nr 4/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Bionanopark" Społka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bionanopark Spółka z o.o. z dnia 30 stycznia 2017 r. >>>

Camerimage Łódź Center Sp. z o.o. w likwidacji

90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 16 D m 76r

Kapitał Spółki:r

11.900.000r

11.900 udziały po 1.000 zł każdy.r

Udział Miasta:r

Miasto Łódź posiada 5.900 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 5.900.000 zł co stanowi 49,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki.r

Zarząd:

 1. Marek Żydowicz - likwidator

Rada Nadzorcza:

 1. Monika Kłeczek (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Agnieszka Katarzyna Swoińska
 3. Stanisław Kraszewski
EXPO – Łódź Sp. z o.o.

93-590 Łódź, Al. Politechniki 4r

Telefony:r

+48 (42) 636-29-83r

+48 (42) 636-86-78r

Kapitał Spółki:r

Kapitał zakładowy wynosi 38 095 600 zł. Miasto Łódź posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, tj. 380 817 udziałów po 100 zł każdy o łącznej wartości 38 095 600 zł.

r

Zarząd:

 1. Anna Adamska-Makowska – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Grzegorz Kacprzak - przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Stefan Krajewski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Ryszard Jędrzejczak (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Uchwała Nr 9/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO - Łódź Spółka z o.o. z dnia 26 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO - Łódź sp. z o.o. z dnia 26 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr I/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO – Łódź Spółka z o.o. z dnia 10 sierpnia 2017 r. >>>

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

GOŚ-Łódź Sp. z o.o.r

93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72r

tel.: zarząd: +48 (42) 640-47-60; centrala: +48 (42) 640-47-80; 640-47-81
fax: +48 (42) 640-47-75
e-mail: GOS@GOS.lodz.pl www: www.gos.lodz.plr

NIP: 725-00-07-142
Regon: 470542033r

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Łodzir

Krajowy Rejestr Sadowy; KRS: 0000069597r

Konto: 94 1560 0013 2026 0000 3186 0003 Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi.r

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD nr 90.01.Z.
 2. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD nr 74.20.A.
 3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD nr 45.21.F.
 4. Badania i analizy techniczne - PKD nr 74.30.Z.
 5. Gospodarowanie odpadami - PKD nr 90.02.Z.
 6. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi - PKD nr 60.24.B.
 7. Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi - PKD nr 60.24.A.
 8. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD nr 74.14.A.
 9. Działalność rachunkowo-księgowa - PKD nr 74.12.Z.
 10. Przetwarzanie danych - PKD nr 72.30.Z.
 11. Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD nr 01.11.C.
 12. Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD nr 40.11.Z.
 13. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD nr 40.30.A.
 14. Wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD nr 70.20.Z.

Organy Spółki:r

Zgromadzenie Wspólnikówr

Zarząd:r

Janna Błaszczyk–Skalska - Prezes Zarządur

Marek Iwiński - Członek Zarządur

Marcin Lubiński - Członek Zarządur

Rada Nadzorcza:

 1. Waldemar Krenc - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Jerzy Wysoczyński (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Dominik Gralka (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 4. Marcin Rzepecki (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 5. Piotr Sebastian Regulski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 6. Marek Bartosiak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 7. Stanisław Witaszczyk (przedstawiciel Miasta Łodzi)
   

Kapitał zakładowy:
r

Kapitał zakładowy 5.969.222,05 zł. Co stanowi 4.931 udziałów po 1.210,55 zł każdy.r

Udział Miasta: r

Udział Miasta Łodzi w Spółce 99,9% - 4.929 udziałów po 1.210,55 zł o łącznej wartości 5.966.800,95 zł.r

Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to:

 • eksploatacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej,
 • wykonywanie obowiązków Inwestora Zastępczego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Oczyszczanie Ścieków w Łodzi – faza I"

Uchwała Nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o. z dnia 31 maja 2017 r. >>>

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 90 349 Łódź, ul. Ks. Tymienieckiego 22/24

Telefony:
+48 (42) 676-27-53
+48 (42) 676-27-54
http://www.sse.lodz.pl/index.php?ids=145&lang=pl r

Kapitał Spółki:

24.927.000 zł.

Udział Miasta:

Miasto Łódź posiada 6.369 akcji po 1.000 każda, za łączną kwotę 6.369.000 zł. co stanowi 25,55% udziału w kapitale zakładowym spółki.r

Zarząd:

 1. Marek Michalik – prezes zarządu
 2. Agnieszka Sygitowicz – wiceprezes zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Piotr Kagankiewicz (przedstawiciel Skarbu Państwa - Ministra Gospodarki) - przewodniczący
 2. Piotr Adamczewski (przedstawiciel Skarbu Państwa - Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 3. Robert Brzezowski (Gmina Ozorków)
 4. Mariusz Golecki (Ministerstwo Finansów)
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190r

tel.: +48 (42) 66-49-100r

fax: +48 (42) 66-49-102
www: www.lsi.net.plr

Kapitał Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 989.820.000 zł i dzieli się na 98.982 udziały po 10.000 zł każdy.r

Udział Miasta:r

Miasto Łódź posiada 100 % udziałów.r

Zarząd:

 1. Radosław Łuczak - Prezes Zarządu
 2. Krzysztof Kacprzak - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Paweł Księżak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Marian Laskowski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Bogdan Osiński (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 4. Joanna Pustelnik-Jaźwiec (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 5. Rafał Majda (przedstawiciel Miasta Łodzi)
   

Pełnomocnictwar

funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzir

Uzasadnienie oddania głosu za uchwałą Nr 21/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2017 r. (2017-07-14) >>>r

Uchwała Nr 21/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o. z dnia 26 czerwca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 22/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 27/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. z dnia 5 lipca 2017 r. >>>

Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" S.A.

91-610 Łódź, ul. Budy 4r

Telefon:
+48 (42) 636-53-45
www.zjazdowa.com.plr

Kapitał Spółki:r

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.285.000 zł i dzieli się na 12.285 akcji po 1000 zł każda.r

Udział Miasta:r

Miasto Łódź posiada 2.462 akcje po 1.000 zł każda o łącznej wartości 2.462.000 zł, co stanowi 20,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki.r

Zarząd:

 1. Cezary Kołota - Prezes
 2. Karol Karolak

Rada Nadzorcza:

 1. Stanisław Lis - Przewodniczący
 2. Maria Pawlak
 3. Bożena Głodowska
 4. Tomasz Jaros
 5. Krzysztof Krępski
 6. Abdelkader Mansour Banaouf
 7. Jarosław Habura (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 8. Błażej Moder (przedstawiciel Miasta Łodzi)
Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódźr

tel.: +48 (42) 639-56-01r

fax: +48 (42) 636-04-87
e-mail: lcf@lcf.pl
 r

Kapitał zakładowy:r

Kapitał zakładowy 770 000 zł, który się dzieli na 15.400 udziałów po 50 zł.r

Udział Miasta:r

Miasto Łódź posiada 100 % udziałów Spółki.r

Zarząd:

 1. Anna Moska – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Bożena Ziemniewicz (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Marcin Nowak - przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Joanna Zielińska

Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego Centrum Filmowego Spółka z o.o. z dnia 9 czerwca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego Centrum Filmowego sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2017 r. >>>

Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

90-531 Łódź, ul. Skorupki 21r

Kapitał Spółki:r

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 856 900 zł i dzieli się na 48 569 udziałów po 100 zł.r

Udział Miasta:r

Miasto Łódź posiada 100% udziałów.r

Zarząd:

 1. Katarzyna Drobińska – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Andrzej Berut - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Marek Myszkiewicz–Niesiołowski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Marek Budzich (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Uchwała Nr 9/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolników MTŁ ST Spółka z o.o. z dnia 29 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MTŁ ST sp. z o.o. z dnia 29 maja 2017 r. >>>

Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

Łódź 94-020, al. Bandurskiego 7r

Kapitał Spółki:r

Kapitał zakładowy wynosi 17 291 000 zł, Miasto Łódź posiada 17 291 udziałów po 1 000 zł każdy o łącznej wartości 17 291 000 zł.r

Udział Miasta:r

Miasto Łódź posiada 100% udziałów. r

Zarząd:

 1. Krzysztof Maciaszczyk - Prezes Zarządu
 2. Barbara Ewa Klatka - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Aleksander Kappes - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Michał Ryszkiewicz (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Tomasz Półgrabski (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Uchwała Nr 23/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. z dnia 13 listopada  2017 r. >>>r

Uzasadnienie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) >>>r

Uchwała Nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2017 r. >>>

Miejski Ogród Zoologiczny Sp. z o.o.

94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10r

Kapitał Spółki:r

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.661.000 zł i dzieli się na 87.661 udziałów po 1.000 zł każdy. Miasto Łódź posiada 100% udziałów.r

Zarząd:

 1. Arkadiusz Jaksa – prezes Zarządu
 2. Tomasz Jóźwik – członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Bartosz Hajdan - przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Aleksandra Oszczęda-Gaj (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Anna Szymanowska (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Uchwała Nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółka z o.o. z dnia 30 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 15/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. z dnia 2 października 2017 r. >>>

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Spółka z o.o.

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2r

tel.: +48 (42) 616-04-14, +48 (42) 616-03-95r

fax: +48 (42) 616-07-51
e-mail: sekretariat@mpolodz.pl,r

ksiegowa@mpolodz.pl, marketing@mpolodz.pl,
www: www.mpolodz.plr

NIP 726-00-19-767r

Regon 470797081r

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Numer KRS 0000024375r

Kapitał zakładowy: r

7 454 280,00 zł.r

Udział Miasta:r

1000 udziałów po 7 454,28 zł.r

Miasto Łódź posiada 100% udziałów w spółcer

Konta bankowe:

 • Pekao S.A. III Oddział w Łodzi 21 12403060 1111 0000 3452 3764
 • Millennium 60 11602202 0000 0000 3034 1227

Przedmiotem działania Spółki jest:

 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 • 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocyklu
 • Działalność agencji reklamowych

Organy Spółki:r

Zgromadzenie Wspólników – 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada Miasto Łódź,r

Zarząd:

 1. Paweł Jankiewicz – Prezes Zarządu
 2. Marcin Bugajski – Wiceprezes Zarządu
   

Rada Nadzorcza:

 • Włodzimierz Zajączkowski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Grzegorz Majewski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Maciej Lenart (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Bożena Baranowska – przedstawiciel pracowników
 • Łukasz Kołacki – przedstawiciel pracowników
   

Pełnomocnictwa:r

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.r

Prokura:

 1. Jerzy Kasprzak
 2. Jerzy Krogulecki

Struktura organizacyjna Spółki:r

Stanowiska i komórki organizacyjne podległe:

 1. Prezesowi Zarządu:
  • Dyrektor Operacyjny
  • Główny Księgowy:
   • Dział Finansowo-Księgowy
  • Dział Spraw Pracowniczych
  • Sekcja Bezpieczeństwa i Kontroli
  • Sekcja ds. BHP
  • Dział Organizacyjno-Prawny
 2. Dyrektorowi Operacyjnemu:
  • Zastępca Dyrektora Operacyjnego
  • Dział Usług
  • Dział Składowiska Balastu i Sortowni Odpadów
  • Dział Zaopatrzenia
  • Stacja Diagnostyczna
  • Dział Napraw i Remontów
  • Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta
  • Sekcja Marketingu i Komunikacji

Uchwała Nr 7/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź Spółka z o.o. z dnia 8 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 8/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź sp. z o.o. z dnia 8 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 10/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódż Spółka z o.o. z dnia 20 lipca 2017 roku >>>

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6r

Telefony:r

Centrala: +48 (42) 672-11-11r

Informacja: +48 (42) 672-13-17, +48 (42) 672-11-12
http://www.mpk.lodz.pl/r

Kapitał Spółki:r

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 363.752.829 zł i dzieli się na 50.083 udziały po 7.263 zł każdy.
Miasto Łódź posiada 100% udziałów.r

Zarząd:

 1. Zbigniew Papierski - Prezes Zarządu
 2. Krzysztof Kamiński - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Sebastian Witecki - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Anna Mizgalska-Dąbrowska (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Sebastian Bohuszewicz (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 4. Arkadiusz Iwaniak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 5. Sebastian Witecki (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 6. Norbert Jurczakowski – przedstawiciel pracowników

Pełnomocnictwa:r

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.r

Uchwała Nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Jednoosobowej Spółki Gminy Łódź, pod firmą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Spółka z o.o. z dnia 30 czerwca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 14/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Jednoosobowej Spółki Gminy Łódź, pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z dnia 30 czerwca 2017 r. >>>

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

94-328 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35r

Telefony:r

Sekretariat: +48 (42) 688-84-14r

Dyżurny portu:+48 (42) 688-69-69
www.airport.lodz.plr

Kapitał Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 302.581.450 zł i dzieli się na 6 051 629 udziałów po 50 zł każdy.
Miasto Łódź posiada 95,62% udziałów tj. 5 786 793 udziały po 50 zł każdy o łącznej wartości 289 339 650 zł.r

Zarząd:r

Anna Midera – prezes zarządur

Rada Nadzorcza:

 1. Wojciech Szrajber - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Artur Stelmach (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Ryszard Michalski (Aeroklub Polski)
 4. Arkadiusz Olędzki

Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Portu Lotniczego Lódź im. Władysława Reymonta" Sp. z o.o. z dnia 10 marca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 8/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Portu Lotniczego Lódź im. Władysława Reymonta" Spółki z o.o. z dnia 27 kwietnia 2017 roku >>>

Rosyjski Dom Handlowy Sp. z o.o.

 Kapitał Spółki:

50 000 zł.

Udział Miasta:

24 500 zł (49 udziałów po 500 zł każdy udział)
Miasto posiada 49% udziałów w spółce.
Miasto Łódź nabyło udziały w drodze spadku po osobie fizycznej.r

Spółka nie ma siedziby ani organów.

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

92-230 Łódź, Al. Piłsudskiego 150/152r

Telefony:r

Centrala: +48 (42) 674-93-78r

http://www.wtbs.pl/BIPr

Kapitał Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.908.000 zł i dzieli się na 53.908 udziałów po 1.000 zł każdy

Udział Miasta:

Miasto Łódź posiada 100% udziałów.r

 Zarząd:

 1. Radosław Stępień - Prezes Zarządu
 2. Marcin Ogrodzki - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Grzegorz Walczak - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Wojciech Kuś (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Włodzimierz Leon Janiak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 4. Mieczysław Teodorczyk (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 5. Anna Gajewska (przedstawiciel pracowników)

Pełnomocnictwa: r

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.r

Uchwała Nr 45/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2017 >>>
Uchwała Nr 46/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z dnia 31 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 60/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z dnia 12 lipca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 62/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z dnia 4 października 2017 r. >>>
Uzasadnienie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) >>>

Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 3

Telefony:
Centrala: +48 (42) 616 28 50
www.zdii.pl

r

Kapitał Spółki:

5.526.000 zł.

Udział Miasta:

5.526 udziałów po 1.000 zł każdy.
Miasto posiada 100% udziałów w spółce.r

Zarząd:

 1. Witold Pawlak - Syndyk

Pełnomocnictwa:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ZWiK Sp. z o.o. r

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52
tel.: centrala: +48 (42) 679-00-00; +48 (42) 677-84-60;r

fax: +48 (42) 678-87-61; +48 (42) 678-12-44
e-mail: sekretariat@zwik.lodz.pl www: www.bip.zwik.lodz.plr

NIP: 725-18-01-126
REGON: 472836141r

Status prawny:

 • Spółka Prawa Handlowego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000045146.

Konto: 89 1560 0013 2026 0001 2120 0003 Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi.r

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 3. Budowa obiektów inżynierii wodnej,
 4. Wykonywanie instalacji hydraulicznych,
 5. Specjalistyczne prace budowlane,
 6. Roboty ziemne
 7. Wynajem sprzętu budowlanego, burzącego wraz z obsługa operatorską
 8. Obsługa nieruchomości,
 9. Produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych,
 10. Telekomunikacja,
 11. Transport rurociągami,
 12. Ochrona przeciwpożarowa w zakresie funkcjonowania hydrantów p. poż.,
 13. Archiwizacja informacji z zakresu wod. – kan.
 14. Wiercenia i wykopy próbne,
 15. Budowa rurociągów,
 16. Działalność w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego
 17. Doradztwo techniczne,
 18. Handel hurtowy i detaliczny,
 19. Transport lądowy,
 20. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych.

 

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników - Prezydent Miasta Łodzi
Rada Nadzorcza

Kapitał Spółki:

25.400.000,00 zł.

Udział Miasta:

254 udziały po 100.000 zł
Miasto Łódź posiada 100% udziałów.

Zarząd:

 1. Vadim Stasiak – Członek Zarządu
 2. Marcin Sałagacki - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Marcin Górski - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Robert Kowalik - Wiceprzewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Sebastian Wierzbicki (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 4. Ewa Kik
 5. Urszula Wojtynek
 6. Jarosław Bauc (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Pełnomocnictwa:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta.r

Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to:

 • ujmowanie, przesył, produkcja, zakup i dystrybucja wody, odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej,
 • określanie wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem,
 • eksploatacja, konserwacja i remont kanalizacji deszczowej, cieków naturalnych i rzek.
 • inne usługi z zakresu branży wodociągowo - kanalizacyjnej.

 

Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 22 marca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. >>>
Uchwała Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 3 kwietnia 2017 r. >>>
Uchwała Nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 r. >>>

Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13
e-mail: szpital@toya.net.pl
www: www.szpitalrydygiera.plr

Kapitał Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 470 000 zł i dzieli się na 60 000 udziały po 100 zł każdy.r

Udział Miasta:

Miasto Łódź posiada 100% udziałów.r

Zarząd:

 1. Janina Sąsiadek - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Elżbieta Kobyłecka (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Marcin Konieczny (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Agnieszka Kacprzak (przedstawiciel Miasta Łodzi)

 

Uchwała Nr 3/06/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku >>>
Uchwała Nr 4/06/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku >>>


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (06.10.2016 11:10)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (25.09.2019 08:37)

Informację opracował(a): Mateusz Radziszewski (23.09.2019)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Ilość odwiedzin: 81221

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
25.09.2019 08:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.09.2019 11:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2019 15:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2019 14:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2019 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2019 14:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2019 14:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.08.2019 11:09 Adrian Beer Modyfikacja treści
01.08.2019 12:04 Adrian Beer Modyfikacja treści
01.08.2019 12:03 Adrian Beer Modyfikacja treści
01.08.2019 12:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
01.08.2019 11:54 Adrian Beer Modyfikacja treści
01.08.2019 11:52 Adrian Beer Modyfikacja treści
01.08.2019 11:51 Adrian Beer Modyfikacja treści
17.07.2019 10:37 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
12.07.2019 13:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.07.2019 13:18 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.07.2019 15:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja strony
02.07.2019 15:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.07.2019 15:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.07.2019 15:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.06.2019 10:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.06.2019 15:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.06.2019 14:46 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
14.06.2019 08:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2019 11:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2019 11:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2019 11:04 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2019 11:02 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2019 10:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.06.2019 09:18 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.06.2019 09:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.06.2019 09:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 12:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja strony
03.06.2019 12:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 10:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 10:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 10:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 10:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 10:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 10:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 10:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 10:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 10:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2019 10:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 14:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 14:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 14:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 14:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 14:10 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 14:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 14:04 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 14:02 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 14:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 13:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 13:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 13:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 13:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 13:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 13:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 13:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 13:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 13:10 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2019 13:04 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.05.2019 13:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja strony
17.05.2019 13:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.05.2019 13:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.04.2019 11:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.04.2019 12:44 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.04.2019 12:36 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
03.04.2019 13:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.04.2019 09:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.04.2019 09:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.03.2019 10:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.03.2019 10:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.03.2019 10:04 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.03.2019 10:02 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.02.2019 11:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.02.2019 12:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.02.2019 11:59 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
21.02.2019 11:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.02.2019 14:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2019 14:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.02.2019 09:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.02.2019 09:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.02.2019 09:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.02.2019 09:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 11:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 11:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 09:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 09:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 09:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 09:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.01.2019 14:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.01.2019 15:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2019 10:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2019 09:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2019 09:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2019 09:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2019 09:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.01.2019 09:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.12.2018 09:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.12.2018 09:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.12.2018 08:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja strony
27.12.2018 09:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.12.2018 11:21 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.12.2018 11:17 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:46 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:44 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:41 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:37 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:36 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:34 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:33 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:31 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:29 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:25 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:22 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:18 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:10 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:08 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:05 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 15:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 14:56 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
07.12.2018 14:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.11.2018 12:35 Adrian Beer Modyfikacja treści
28.11.2018 12:30 Adrian Beer Modyfikacja treści
28.11.2018 12:29 Adrian Beer Modyfikacja treści
28.11.2018 12:28 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.10.2018 12:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja strony
29.10.2018 12:02 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.10.2018 12:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.10.2018 08:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.10.2018 08:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.10.2018 08:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2018 13:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2018 09:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.09.2018 10:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.09.2018 10:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.09.2018 10:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.08.2018 10:25 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.08.2018 10:00 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.08.2018 09:59 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.08.2018 09:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.08.2018 09:31 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.07.2018 09:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.07.2018 09:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.06.2018 14:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2018 08:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2018 08:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.06.2018 08:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.05.2018 09:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.04.2018 13:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.04.2018 13:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.04.2018 13:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.04.2018 13:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.04.2018 08:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.04.2018 10:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.04.2018 10:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.04.2018 09:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.04.2018 09:04 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 11:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 11:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 11:02 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 11:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.03.2018 10:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.03.2018 11:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.03.2018 11:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.02.2018 08:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.01.2018 14:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.01.2018 10:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 10:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.12.2017 10:30 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
20.12.2017 10:21 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.11.2017 16:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.11.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.11.2017 15:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.11.2017 12:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.11.2017 11:58 Adrian Beer Modyfikacja treści
19.10.2017 09:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.10.2017 09:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.10.2017 09:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.10.2017 09:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.10.2017 09:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.10.2017 11:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.10.2017 11:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.10.2017 10:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.10.2017 10:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.10.2017 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.09.2017 09:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.09.2017 09:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.09.2017 09:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.09.2017 09:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.09.2017 13:32 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:32 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:30 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:29 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:25 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:24 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:23 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:19 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:18 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:14 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:13 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:11 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:08 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:07 Modyfikacja treści
15.09.2017 13:03 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:45 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:41 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:22 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:22 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:19 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:16 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:10 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:10 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:08 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:05 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:04 Modyfikacja treści
15.09.2017 12:02 Modyfikacja treści
15.09.2017 11:52 Modyfikacja treści
15.09.2017 11:51 Modyfikacja treści
15.09.2017 11:50 Modyfikacja treści
15.09.2017 11:48 Modyfikacja treści
15.09.2017 11:45 Modyfikacja treści
15.09.2017 11:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.09.2017 11:16 Modyfikacja treści
15.09.2017 11:02 Modyfikacja treści
15.09.2017 10:50 Modyfikacja treści
15.09.2017 10:28 Modyfikacja treści
15.09.2017 10:27 Modyfikacja treści
14.09.2017 00:27 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:26 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:20 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:11 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:07 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 23:58 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 23:51 Migracja danych Modyfikacja treści
11.09.2017 23:15 Migracja danych Modyfikacja treści
11.09.2017 23:15 Migracja danych Modyfikacja treści
11.09.2017 23:13 Migracja danych Modyfikacja treści
11.09.2017 23:10 Migracja danych Modyfikacja treści
11.09.2017 23:10 Migracja danych Modyfikacja treści
11.09.2017 11:23 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
11.09.2017 11:22 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
11.09.2017 11:22 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
11.09.2017 11:19 Hanna Zubrzycka / BPiNM Modyfikacja treści
11.09.2017 11:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.09.2017 11:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.09.2017 10:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.09.2017 10:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.10.2016 11:10 Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ Utworzenie strony