Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.09.2017 10:44 do 11.09.2017 11:03.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

94-208 Łódź, Al. Unii Lubelskiej 4r

tel.: +48 (42) 640-08-00; fax: +48 (42) 683-44-78
www.aquapark.lodz.pl
 r

Kapitał Spółki:r

Kapitał zakładowy wynosi 96.443.000 zł i dzieli się na 96.443 udziały po 1.000 zł każdy.

Udział Miasta:r

Miasto Łódź posiada 100 % udziałów.

Zarząd:r

Bartosz Rola - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Krzysztof Mączkowski - przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Małgorzata Wojtczak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Krzysztof Jagiełło (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Katarzyna Rydz-Sybilak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
Bionanopark Sp. z o.o.

93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116r

tel.: +48 (42) 684-44-44; fax: +48 (42) 684-50-00
www: www.technopark.lodz.plKapitał Spółki:r

Kapitał zakładowy wynosi: 43.149.000 zł i dzieli się na 43.149 udziałów po 1000 zł każdyr

Udział Miasta Łodzi: 60,79 %, 26 232 000 zł, 26 232 udziały po 1000 zł każdyr

Zarząd:

 • Marek Cieślak – Prezes Zarządu
 • Krzysztof Jóźwik – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Anna Midera (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Elżbieta Gamus
 • Barbara Mrozowska-Nieradko – Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Ireneusz Zbiciński
 • Jakub Czarnecki - Wiceprzewodniczący
 • Michał Haze
   

 

 

EXPO – Łódź Sp. z o.o.

93-590 Łódź, Al. Politechniki 4r

Telefony: +48 (42) 636-29-83; +48 (42) 636-86-78r

Kapitał zakładowy wynosi 35.976.200 zł i dzieli się na 359.623 udziały po 100 zł każdy o łącznej wartości 35.962.300 zł.r

Miasto Łódź posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.r

Zarząd:

 • Anna Adamska-Makowska – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Grzegorz Kacprzak - przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Stefan Krajewski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Ryszard Jędrzejczak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72r

tel.: zarząd: +48 (42) 640-47-60; centrala: +48 (42) 640-47-80; 640-47-81
fax: +48 (42) 640-47-75
e-mail: GOS@GOS.lodz.pl www: www.gos.lodz.plr

NIP: 725-00-07-142
Regon: 470542033r

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Łodzir

Krajowy Rejestr Sadowy; KRS: 0000069597r

Konto: 94 1560 0013 2026 0000 3186 0003 Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi.r

Przedmiotem działania Spółki jest:

 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD nr 90.01.Z.
 • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD nr 74.20.A.
 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD nr 45.21.F.
 • Badania i analizy techniczne - PKD nr 74.30.Z.
 • Gospodarowanie odpadami - PKD nr 90.02.Z.
 • Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi - PKD nr 60.24.B.
 • Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi - PKD nr 60.24.A.
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD nr 74.14.A.
 • Działalność rachunkowo-księgowa - PKD nr 74.12.Z.
 • Przetwarzanie danych - PKD nr 72.30.Z.
 • Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD nr 01.11.C.
 • Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD nr 40.11.Z.
 • Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD nr 40.30.A.
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD nr 70.20.Z.

Organy Spółki:r

Zgromadzenie Wspólnikówr

Zarząd:

 • Janna Błaszczyk–Skalska - Prezes Zarządu
 • Marek Iwiński - Członek Zarządu
 • Marcin Lubiński - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Waldemar Krenc - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Jerzy Wysoczyński (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Dominik Gralka (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Witold Szczęsny-Gerlicz (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Marcin Rzepecki (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Piotr Sebastian Regulski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Marek Bartosiak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
   

Kapitał zakładowy 5.969.222,05 zł. Co stanowi 4.931 udziałów po 1.210,55 zł każdy.r

Udział Miasta Łodzi w Spółce 99,9% - 4.929 udziałów po 1.210,55 zł o łącznej wartości 5.966.800,95 zł.r

Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to:

 • eksploatacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej,
 • wykonywanie obowiązków Inwestora Zastępczego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Oczyszczanie Ścieków w Łodzi – faza I"
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190r

tel.: +48 (42) 66-49-100; fax: +48 (42) 66-49-102
www: www.lsi.net.plr

Kapitał zakładowy wynosi 971 770 000 zł, Miasto Łódź posiada 97.177 udziałów po 10 000 zł każdy o łącznej wartości 971 770 000 zł.r

Miasto Łódź posiada 100 % udziałów.r

Zarząd:

 • Radosław Łuczak - Prezes Zarządu
 • Krzysztof Kacprzak - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Jarosław Bauc - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Paweł Księżak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Robert Kowalik (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Marian Laskowski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Bogdan Osiński (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Joanna Pustelnik-Jaźwiec (przedstawiciel Miasta Łodzi)
   

Pełnomocnictwa: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi

Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" S.A.

90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. Nr 9r

Telefon: +48 (42) 636-53-45
www.zjazdowa.com.plr

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.285.000 zł i dzieli się na 12.285 akcji po 1000 zł każda.r

Miasto Łódź posiada 2.462 akcje po 1.000 zł każda o łącznej wartości 2.462.000 zł, co stanowi 20,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki.r

Zarząd:

 • Cezary Kołota - Prezes
 • Karol Karolak

Rada Nadzorcza:

 • Stanisław Lis - Przewodniczący
 • Maria Pawlak
 • Andrzej Kuran
 • Tomasz Jaros
 • Krzysztof Krępski
 • Abdelkader Mansour Banaouf
 • Jarosław Habura (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Błażej Moder (przedstawiciel Miasta Łodzi)
Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódźr

tel.: +48 (42) 639-56-01; fax: +48 (42) 636-04-87
e-mail: lcf@lcf.pl
 r

Kapitał zakładowy 770 000 zł, który się dzieli na 15.400 udziałów po 50 zł.r

Miasto Łódź posiada 100 % udziałów Spółki.r

Zarząd:

 • Anna Moska – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Bożena Ziemniewicz (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Marcin Nowak - przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Joanna Zielińska
Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

90-531 Łódź, ul. Skorupki 21r

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 856 900 zł i dzieli się na 48 569 udziałów po 100 zł.r

Miasto Łódź posiada 100% udziałów.r

Zarząd:

 • Katarzyna Drobińska – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Andrzej Berut - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Marek Myszkiewicz–Niesiołowski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Sebastian Witecki (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Marek Budzich (przedstawiciel Miasta Łodzi)
Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

Łódź 94-020, al. Bandurskiego 7r

Kapitał zakładowy wynosi 17 291 000 zł, Miasto Łódź posiada 17 291 udziałów po 1 000 zł każdy o łącznej wartości 17 291 000 zł.r

Miasto Łódź posiada 100% udziałów. r

Zarząd:

 • Krzysztof Maciaszczyk - Prezes Zarządu
 • Barbara Ewa Klatka - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Aleksander Kappes - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Michał Ryszkiewicz (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Dorota Wilmańska (przedstawiciel Miasta Łodzi)
Miejski Ogród Zoologiczny Sp. z o.o.

94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10r

tel.: +48 (42) 632-75-09; +48 (42) 632-75-79
e-mail: sekretariat@zoo.lodz.plr

Kapitał zakładowy wynosi 87.661.000 zł i składa się z 87.661 udziałów po 1.000 zł każdy.r

Miasto jest właścicielem 100% udziałów.r

Zarząd:

 • Arkadiusz Jaksa – prezes Zarządu
 • Tomasz Jóźwik – członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Bartosz Hajdan - przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Aleksandra Oszczęda-Gaj (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Anna Szymanowska (przedstawiciel Miasta Łodzi)
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Spółka z o.o.

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2r

tel.: +48 (42) 616-04-14, +48 (42) 616-03-95; fax: +48 (42) 616-07-51
e-mail: sekretariat@mpolodz.pl, ksiegowa@mpolodz.pl, marketing@mpolodz.pl,
www: www.mpolodz.plNIP 726-00-19-767r

Regon 470797081r

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Numer KRS 0000024375r

Kapitał zakładowy: 7.454.280,00 zł.r

Udział Miasta: 1000 udziałów po 7 454,28 zł. Miasto Łódź posiada 100% udziałów w spółceKonta bankowe:r

Pekao S.A. III Oddział w Łodzi 21 12403060 1111 0000 3452 3764
Millennium 60 11602202 0000 0000 3034 1227r

Przedmiotem działania Spółki jest:

 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 • 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocyklu
 • Działalność agencji reklamowych

Organy Spółki:r

Zgromadzenie Wspólników – 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada Miasto Łódź,r

Zarząd:

 • Paweł Jankiewicz – Prezes Zarządu
 • Marcin Sałagacki – Wiceprezes Zarządu
   

Rada Nadzorcza:

 • Włodzimierz Zajączkowski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Stanisław Szubka
 • Zbigniew Krasiński (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Maciej Lenart (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Ewa Krogulecka
   

Pełnomocnictwa:r

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.r

Prokura:

 • Jerzy Kasprzak
 • Jerzy Krogulecki
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6r

Telefony: Centrala: +48 (42) 672-11-11; Informacja: +48 (42) 672-13-17, +48 (42) 672-11-12
Strona internetowa: http://www.mpk.lodz.pl/r

Kapitał zakładowy wynosi 272.435.130 zł i dzieli się na 37.510 udziałów po 7.263 zł każdy;r

Miasto Łódź posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.r

Zarząd:

 • Zbigniew Papierski - Prezes Zarządu
 • Krzysztof Kamiński - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Rafał Majda - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Anna Mizgalska-Dąbrowska (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Sebastian Bohuszewicz (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Arkadiusz Iwaniak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Józef Groniecki

Pełnomocnictwa: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

94-328 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35r

Telefony: Sekretariat: +48 (42) 688-84-14; Dyżurny portu:+48 (42) 688-69-69
Strona internetowa: www.airport.lodz.plr

Kapitał zakładowy wynosi 291.961.550 zł i dzieli się na 5.839.231 udziałów po 50 zł każdy;r

Miasto Łódź posiada 95,59% udziału w kapitale zakładowym, tj. 5.581.990 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 279.099.500 zł.r

Zarząd:

 • Tomasz Szymczak – prezes zarządu
 • Anna Midera – członek zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Artur Stelmach (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Ryszard Michalski (Aeroklub Polski)
 • Hubert Roger Czerniuk (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Wojciech Szrajber (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Arkadiusz Olędzki
Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

92-230 Łódź, Al. Piłsudskiego 150/152r

Telefony: Centrala: +48 (42) 674-93-78r

Strona internetowa: http://www.wtbs.plr

Kapitał zakładowy wynosi 53.908.000 zł i dzieli się na 53.908 udziałów po 1.000 zł każdy.r

Miasto Łódź posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.r

Zarząd:

 • Marcin Ogrodzki - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Wojciech Kuś - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Grzegorz Walczak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Włodzimierz Leon Janiak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Mieczysław Teodorczyk (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Anna Gajewska (przedstawiciel pracowników)

Pełnomocnictwa: funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52
Telefony: centrala: +48 (42) 679-00-00; +48 (42) 677-84-60; fax: +48 (42) 678-87-61; +48 (42) 678-12-44
e-mail: sekretariat@zwik.lodz.pl www: www.bip.zwik.lodz.plr

NIP: 725-18-01-126
REGON: 472836141r

Kapitał Spółki: 25.400.000,00 zł.r

Udział Miasta: Miasto Łódź posiada 100% udziałów - 254 udziały po 100.000 złr

Spółka Prawa Handlowego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000045146.
Konto: 89 1560 0013 2026 0001 2120 0003 Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi.r

Przedmiotem działania Spółki jest:

 • Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • Budowa obiektów inżynierii wodnej,
 • Wykonywanie instalacji hydraulicznych,
 • Specjalistyczne prace budowlane,
 • Roboty ziemne
 • Wynajem sprzętu budowlanego, burzącego wraz z obsługa operatorską
 • Obsługa nieruchomości,
 • Produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych,
 • Telekomunikacja,
 • Transport rurociągami,
 • Ochrona przeciwpożarowa w zakresie funkcjonowania hydrantów p. poż.,
 • Archiwizacja informacji z zakresu wod. – kan.
 • Wiercenia i wykopy próbne,
 • Budowa rurociągów,
 • Działalność w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego
 • Doradztwo techniczne,
 • Handel hurtowy i detaliczny,
 • Transport lądowy,
 • Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych.

Organy Spółkir

Zgromadzenie Wspólników - Prezydent Miasta Łodzir

Rada Nadzorczar

Zarząd:

 • Romuald Bosakowski - Prezes Zarządu
 • Marcin Długoborski
 • Vadim Stasiak

Rada Nadzorcza:

 • Marcin Górski - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Marcin Sałagacki – Wiceprzewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Sebastian Wierzbicki (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Anna Adamska–Makowska (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 • Ewa Kik
 • Urszula Smolarczyk

Pełnomocnictwa: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta.r

Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to:

 • ujmowanie, przesył, produkcja, zakup i dystrybucja wody, odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej,
 • określanie wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem,
 • eksploatacja, konserwacja i remont kanalizacji deszczowej, cieków naturalnych i rzek.
 • inne usługi z zakresu branży wodociągowo - kanalizacyjnej.