Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ - ogłoszenia z 2019 r.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

30.12.2019
Numer ewidencyjny: 279/DEP-GK.V/15/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. remontów nawierzchni utwardzonych w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 14.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_279_20191230.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_279_20200212.pdf
27.12.2019
Numer ewidencyjny: 278/DPr-ZK.I/8/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds . operacyjnych w CZK w Cent rum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 17.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_278_20191227.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_278_20200217.pdf
27.12.2019
Numer ewidencyjny: 277/DEP-Ed.VIII/26/XII/2019
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli finansowej w Zespole ds. Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 15.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_277_20191227.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_277_20200221.pdf
20.12.2019
Numer ewidencyjny: 276/DSP-ZSS.I/6/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/ inspektor ds. planowania i realizacji budżetu Wydziału oraz sprawozdawczości budżetowej w Oddziale Finansowym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 10.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_276_20191220.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_276_20200213.pdf
18.12.2019
Numer ewidencyjny: 275/DRS-BGM.II/28/XII/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 08.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_275_20191218.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_275_20200221.pdf
18.12.2019
Numer ewidencyjny: 274/DOA-BBI.III/2/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitoringu i nadzoru nad przestrzeganiem prawa i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w Zespole ds. Monitoringu i Nadzoru nad Przestrzeganiem Prawa i Praktyk w Dziedzinie Ochrony Danych Osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 13.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_274_20191218.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_274_20200203.pdf
13.12.2019
Numer ewidencyjny: 273/DFP-Ksg.VII/17/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie inwestycji i rozliczania podatku VAT w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 10.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_273_20191213.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_273_20200221.pdf
13.12.2019
Numer ewidencyjny: 272/DFP-Bd.II/18/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_272_20191213.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_272_20200309.pdf
13.12.2019
Numer ewidencyjny: 271/DM-ZNN.III/8/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 03.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_271_20191213.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_271_20200127.pdf
06.12.2019
Numer ewidencyjny: 270/DFP-Ksg.VI/16/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 17.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_270_20191206.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_270_20200115.pdf
06.12.2019
Numer ewidencyjny: 269/DM-DM.VI/17/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 17.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_269_20191206.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_269_20200115.pdf
04.12.2019
Numer ewidencyjny: 268/DSP-USC.II/7/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w Oddziale Postępowań Administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 16.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_268_20191204.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_268_20200121.pdf
04.12.2019
Numer ewidencyjny: 267/DEP-BPZ.V/8/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 16.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_267_20191204.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_267_20200127.pdf
02.12.2019
Numer ewidencyjny: 266/DSP-PJR.III/15/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 12.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_266_20191202.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_266_20200115.pdf
02.12.2019
Numer ewidencyjny: 265/DEP-Ed.I/25/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 12.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_265_20191202.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_265_20200115.pdf
26.11.2019
Numer ewidencyjny: 264/DAR-UA.XIII/22/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 10.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_264_20191126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_264_20200127.pdf
26.11.2019
Numer ewidencyjny: 263/DRS-BGM.IV/27/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektora/inspektora ds. gospodarowania nieruchomościami w Oddziale Zasobu Nieruchomoś ci w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 09.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_263_20191126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_263_20200115.pdf
26.11.2019
Numer ewidencyjny: 262/DPr-ZK.I/7/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 09.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_262_20191126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_262_20191227.pdf
26.11.2019
Numer ewidencyjny: 261/DEP-GK.IV/14/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektora/inspektora ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 06.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_261_20191126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_261_20200121.pdf
26.11.2019
Numer ewidencyjny: 260/DAR-BPM.III/8/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych mediów w Zespole Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 06.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_260_20191126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_260_20200213.pdf

Metryka strony i historia zmian