Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
Pozostałe oferty pracy - ogłoszenia z 2019 r.
07.10.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 91
Termin składania ofert: 21.10.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP_91_20191007.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SP91_20191122.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
01.10.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Przedszkolu Miejskim nr 56
Termin składania ofert: 15.10.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM_56_20191001.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM56_20191122.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
30.09.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor Fabryki Sztuki w Łodzi
Termin składania ofert: 31.10.2019
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_Fabryka_Sztuki_20190930.pdf
Informację opracował(a): Krzysztof Kowalewicz
Źródło informacji: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Kultury
10.09.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor „EC1 Łódź – Miasto Kultury”
Termin składania ofert: 23.10.2019
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_dyrEC1_20190910.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Olszowiec
Źródło informacji: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Kultury
10.09.2019
Nazwa stanowiska: Zastępca dyrektora ds. specjalistycznego oddziału o nazwie Narodowe Centrum Kultury Filmowej w „EC1 Łódź – Miasto Kultury”
Termin składania ofert: 23.10.2019
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_zasdyr_NCKFwEC1_20190910.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Olszowiec
Źródło informacji: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Kultury
30.08.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor Ośrodka Kultury „Górna”
Termin składania ofert: 02.10.2019
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_OKGorna_20190830.pdf
Informację opracował(a): Krzysztof Kowalewicz
Źródło informacji: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Kultury
30.08.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
Termin składania ofert: 02.10.2019
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_CD_20190830.pdf
Informację opracował(a): Krzysztof Kowalewicz
Źródło informacji: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Kultury
30.08.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w XII Liceum Ogólnokształcącym
Termin składania ofert: 13.09.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_XII_20190830.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_XIILO_20200102.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
13.08.2019
Nazwa stanowiska: Samodzielny referent ds. kadr w Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114
Termin składania ofert: 30.08.2019
Treść ogłoszenia: DPS_ref_kadr_190813.pdf
Informację opracował(a): Elżbieta Łukowicz
Źródło informacji: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
08.08.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Przedszkolu Miejskim nr 2
Termin składania ofert: 22.08.2019
Treść ogłoszenia: WE_nabor_PM2_20190808.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM2_20191122.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
04.07.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Przedszkolu Miejskim nr 155
Termin składania ofert: 18.07.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM_155_190704.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM155_20191122.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
03.06.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor Teatru Muzycznego
Termin składania ofert: 01.07.2019
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_Muzyczny_20190603.pdf
Informacja o wyniku naboru: WKuL_wyniki_Muzyczny_20191004.pdf
Informację opracował(a): Krzysztof Kowalewicz
Źródło informacji: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Kultury
03.06.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor Teatru „Pinokio”
Termin składania ofert: 01.07.2019
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_Pinokio_20190603.pdf
Informacja o wyniku naboru: WKuL_wyniki_Pinokio_20191004.pdf
Informację opracował(a): Krzysztof Kowalewicz
Źródło informacji: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Kultury
24.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 201
Termin składania ofert: 07.06.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PPP2_SPS201_20190524.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SPS201_PPP2_20190729.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
24.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Przedszkolu Miejskim nr 105
Termin składania ofert: 07.06.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM105_20190524.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM105_20190729.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
17.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
Termin składania ofert: 07.06.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PSMIst_20190517.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PSM_Ist_20190729.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
17.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XII Liceum Ogólnokształcącym, XXIII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
Termin składania ofert: 31.05.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_XIILO_XXIIILO_ZSP20_ZSO1_20190517.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_XXIIILO_ZSO1_ZSP20_20190729.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_XII_LO_20200120.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
14.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 45, Przedszkolu Miejskim nr 76, Przedszkolu Miejskim nr 118
Termin składania ofert: 28.05.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM_45_76_118_20190514.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM_45_76_118_20190723.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
13.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 33, Szkole Podstawowej nr 58, Szkole Podstawowej nr 184
Termin składania ofert: 27.05.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP_33_58_184_20190513.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SP_33_58_184_20190723.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
16.04.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 8, Przedszkolu Miejskim nr 13, Przedszkolu Miejskim nr 18, Przedszkolu Miejskim nr 84
Termin składania ofert: 30.04.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM8_PM13_PM18_PM84_20190416.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM8_PM13_PM18_PM84_20190604.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
05.04.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, Bałuckim Ośrodku Kultury, Centrum Kultury Młodych, Domu Literatury w Łodzi, Widzewskich Domach Kultury
Termin składania ofert: 08.05.2019
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_AOIA_BOK_CKM_DL_WKD_20190405.pdf
Informacja o wyniku naboru: WKul_wyniki_AOIA_DL_20190531.pdf
Informacja o wyniku naboru: WKul_wyniki_BOK_CKM_WDK_20190612.pdf
Informację opracował(a): Krzysztof Kowalewicz
Źródło informacji: Departament Gospodarowania Majątkiem; Wydział Kultury
25.03.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w:Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 146 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej nr 60
Termin składania ofert: 08.04.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SPS_60_105_146_194_p_190325.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SPS60_SPS194_SPS146_SPS105_20190605.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu; Wydział Edukacji
07.03.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 99, Przedszkolu Miejskim nr 128, Przedszkolu Miejskim nr 144, Przedszkolu Miejskim nr 154, Przedszkolu Miejskim nr 160, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1
Termin składania ofert: 21.03.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM99_PM128_PM144_PM154_PM160_ZPM1_20190307.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM128_PM144_PM99_PM154_ZPM1_PM160_20190426.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
06.03.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 83, Szkole Podstawowej nr 91, Szkole Podstawowej nr 182, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Termin składania ofert: 20.03.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP10_SP83_SP91_SP182_ZSP1_ZSP2_20190306.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SP10_SP83_SP91_SP182_ZSP1_ZSP2_20190506.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.02.2020 09:12)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.02.2020 09:14)

Ilość odwiedzin: 17693