Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia)


Metryka strony i historia zmian