Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 29.05.2020 13:55 do 29.05.2020 13:56.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania konkursowego dotyczącego otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (kopiuj 1)

Szczegóły ogłoszenia