Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Pienistej bez numeru, Rusałki 24 oraz na części działki nr 107 w obrębie P-35

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 22 lipca 2020 r. do 11 sierpnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  • ul. Pienista bez numeru, część działki nr 106 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00037738/4, o powierzchni 1 284 m2,
  • część działki nr 107, w obrębie P-35, KW nr LD1M/00037738/4, o powierzchni 1 394 m2,
  • ul. Rusałki 24, część działki nr 108 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00148133/4 o powierzchni 1 616 m2,
  • ul. Rusałki 24, część działki nr 109/2 w obrębie P-35, KW nr LD1M/00063959/0 o powierzchni 1 706 m2

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.


Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (22.07.2020 08:32)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (22.07.2020 08:32)

Informację opracował(a): Marcin Smyczek (20.07.2020)

Źródło: Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 61