Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych oraz działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: Filia Biblioteki Miejskiej oraz mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Wschodniej 42

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 roku, Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych oraz działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: Filia Biblioteki Miejskiej oraz mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Wschodniej 42.

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa zwraca się z prośbą o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych oraz działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: Filia Biblioteki Miejskiej oraz mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Wschodniej 42, realizowanej w ramach 4 Projektu  Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W załączeniu Opis Przedmiotu Zamówienia dla tej usługi. Na tym etapie prosimy o podanie ceny netto i brutto wykonania poszczególnych Zadań umieszczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz podanie całkowitej kwoty netto i brutto realizacji Opisu Przedmiotu Zamówienia. Udział w szacowaniu nie wiąże się koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony. W wypadku, gdyby jakaś część opisanej usługi stwarzała ryzyko znacznego podwyższenia kosztów, prosimy
o zaznaczenie tego w odpowiedzi.

Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych
oraz działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: Filia Biblioteki Miejskiej oraz mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Numer Zadania:

Kwota netto

Kwota brutto

Zadanie 1. Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 2. Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 3. Opisu Przedmiotu Zamówienia

 

 

Zadanie 4. Opisu Przedmiotu Zamówienia

   

Łączna kwota dla wszystkich Zadań zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

 

 

Na szacunki czekamy do dnia 30.11.2020 roku do godziny 15.00
Szacunki prosimy wysłać drogą mailową na adres: a.guzik@uml.lodz.pl

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian