Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie przetargu nieograniczonego

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 19 listopada 2020 r. do 9 grudnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Piotra Bardowskiego bez numeru, część działki nr 181/24 w obrębie P-7– KW nr LD1M/00298283/6 o powierzchni 60 m²,
 • ul. Rzgowska bez numeru, część działki nr 439/55 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00040671/0 o powierzchni 262 m²,
 • ul. Rzgowska bez numeru, działka nr 417/144 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00034923/7 o powierzchni 2 m²,
 • ul. Białostocka bez numeru, część działki nr 437/11 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00138353/9 o powierzchni 1 m²,
 • ul. Białostocka bez numeru, części działek nr 437/5 i 438/4 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00037357/9 o powierzchni 593 m²,
 • ul. Rzgowska bez numeru, część działki nr 439/45 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00037357/9 o powierzchni 102 m²,
 • ul. Białostocka 4, 4a i 6, części działek nr 412/2, 413/1 i 414/2 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00013671/2 o powierzchni 823 m²,  
 • ul. Rzgowska bez numeru, część działki nr 417/108 i 417/110 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00034471/3 o powierzchni 304 m²,
 • ul. Białostocka bez numeru, część działki nr 437/10 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00138353/9 o powierzchni 54 m²,
 • ul. Białostocka bez numeru, część działki nr 441/2 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00014537/8 o powierzchni 31 m²,
 • ul. Rzgowska bez numeru, część działki nr 417/109 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00034539/8 o powierzchni 132 m²,
 • ul. Białostocka bez numeru, część działki nr 415/2 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00034540/8 o powierzchni 649 m²,
 • ul. Rzgowska bez numeru, część działki nr 437/9 w obrębie G-27 – KW nr LD1M/00045163/1 o powierzchni 367 m²,
 • ul. Czechosłowacka 5, część działki nr 14/5 w obrębie W-15, KW nr LD1M/00130705/6, o powierzchni 25 m2,
 • ul. Drużynowa bez numeru, część działki nr 420 w obrębie P-5, o powierzchni 3242 m2,
 • ul. Łukaszewska bez numeru, działka nr 107 w obrębie W-2, KW nr LD1M/00090011/1, o powierzchni 9377 m2,
 • ul. Tatrzańska 61b, część działki nr 18/84 w obrębie W-30, KW nr LD1M/00007287/8, o powierzchni 4 m2,
 • ul. Fabryczna 4, część działki nr 42/12 w obrębie W-25, KW nr LD1M/00204718/0, o powierzchni 5194 m2,
 • ul. Przybyszewskiego bez numeru, część działki nr 4/28 w obrębie W-31, KW nr LD1M/00167251/6 oraz przy ul. Papierniczej bez numeru, w obrębie W-31, część działki nr 54, KW nr LD1M/00031103/2, część działki nr 52/44 w obrębie W-31, KW nr LD1M/00177968/8, część działki nr 1/5 w obrębie W-31, KW nr LD1M/00042071/8, , o łącznej powierzchni 47,60 m2,
 • ul. Pieniny bez numeru, część działki nr 208/29 w obrębie W-25, KW nr LD1M/00125271/6, ul. Pieniny 19, część działki nr 209/55 w obrębie W-25, KW nr LD1M/00125272/3 oraz Górska bez numeru i ul. Pieniny bez numeru część działki nr 209/59 w obrębie W-25, KW nr LD1M/00125270/9 o łącznej powierzchni 619 m2,
 • ul. Grabieniec bez numeru, działka nr 2/25 w obrębie B-42, o powierzchni 394 m2,
 • ul. Zgierska 60/62, działka nr 159/11 w obrębie B-47, KW nr LD1M/00029753/6, o powierzchni 2639 m2,
 • ul. Limanowskiego bez numeru, działka nr 159/12 w obrębie B-47, KW nr LD1M/00029753/6, o powierzchni 68 m2,
 • ul. Plantowa 11B, działka nr 72/4 w obrębie B-43, KW nr LD1M/00149979/3, o powierzchni 35 728 m2,
 • ul. Konopna 10, działki nr 73/1 i 86 w obrębie B-36, o łącznej powierzchni 5058 m2,
 • ul. Wojska Polskiego 3, część działki nr 371/3 w obrębie B-47, KW nr LD1M/00114273/0, o powierzchni 42 m2,
 • ul. Łagiewnicka 93, część działki nr 328/77 w obrębie B-49, KW nr LD1M/00256638/4, o powierzchni 36 m2,
 • ul. Łagiewnicka 93, część działki nr 328/78 w obrębie B-49, KW nr LD1M/00042926/7, o powierzchni 5 m2,
 • ul. Piotrkowska 129, część działki nr 351/42 w obrębie S-6, KW nr LD1M/00091671/2, o powierzchni 120 m2,
 • ul. Piotrkowska 129, część działki nr 351/41 w obrębie S-6, KW nr LD1M/00130899/2, o powierzchni 150,30 m2,
 • ul. Snycerska 5, część działki nr 601/26 w obrębie B-28, KW nr LD1M/00155520/6, o powierzchni 7,50 m2,
 • ul. Gdańska 20, część działki nr 59/3, w obrębie S-1, KW nr LD1M/00215590/6, o powierzchni 97,26 m2,
 • ul. Północna 59/61, część działki nr 70/4, w obrębie S-2, KW nr LD1M/00122186/2, o powierzchni 36,11 m2,
 • ul. Zbocze bez numeru, część działki nr 215/83, w obrębie W-12, KW nr LD1M/00033377/7, o powierzchni 50 m2,
 • ul. Zbocze 1/35, część działki nr 310/115, w obrębie W-12, KW nr LD1M/00033374/6, o powierzchni 42 m2,
 • ul. Pieniny bez numeru, część działki nr 207/24, w obrębie W-12, KW nr LD1M/00144874/2, o powierzchni 42 m2,
 • ul. Zachodnia 23-27, część działki nr 255/34, w obrębie B-46, KW nr LD1M/00267315/4, o powierzchni 52 m²,
 • ul. Reduty bez numeru, obręb G-23, działka nr 143/2 o powierzchni 492 m² oraz część działki nr 143/1 o powierzchni 126 m², KW nr LD1M/00070876/6,
 • ul. Noteckiej bez numeru, obręb G-23, część działki nr 133/1 o powierzchni 695 m², KW nr LD1M/00102609/8,
 • ul. Statutowa bez numeru, obręb G-41, część działki nr 274/10 o powierzchni 7 m² i część działki nr 274/7 o powierzchni 97 m², KW nr LD1M/00047376/1,
 • ul. Finansowa bez numeru, obręb G-41, część działki nr 274/8 o powierzchni 199 m², KW nr LD1M/00047376/1,
 • ul. Marii bez numeru, obręb G-40, działka nr 305/12 o powierzchni 57 m², działka nr 305/10 o powierzchni 75 m², działka nr 564/1 o powierzchni 17 m², działka nr 564/2 o powierzchni 15m², działka nr 305/8 o powierzchni 52 m² oraz działka nr 564/6 o powierzchni 4 m², KW nr LD1M/00069346/2,
 • ul. Starorudzka bez numeru, obręb G-40, działka nr 569 o powierzchni 27 m², KW nr LD1M/00069346/2,
 • ul. Woźniczej bez numeru, obręb G-40, działka nr 314/16 o powierzchni 37 m², działka nr 564/3 o powierzchni 13 m², działka nr 564/4 o powierzchni 11 m², działka nr 564/5 o powierzchni 25 m², działka nr 314/12 o powierzchni 9 m², działka nr 564/7 o powierzchni 6m², działka nr 564/8 o powierzchni 8 m² i działka nr 564/9 o powierzchni 32 m², KW nr LD1M/00069346/2,
 • ul. Chocianowicka 106, obręb G-36, działka nr 136/2 o powierzchni 5881 m², KW nr LD1M/00043213/3,
 • ul. Starorudzka 39b, obręb G-40, działka nr 566 o powierzchni 25 m², KW nr LD1M/00257068/4,
 • ul. Starorudzka 39, obręb G-40, działka nr 570 o powierzchni 6 m², KW nr LD1M/00257068/4,
 • ul. Alojzego Felińskiego 12/16H, obręb G-17, części działki nr 175/27 o łącznej powierzchni 324 m², KW nr LD1M/00023984/2,
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 48l, obręb G-6, części działki nr 1/163 o powierzchni 96 m², KW nr LD1M/00159800/1,
 • ul. Przyszkole 11, 13, 15 i Stanisława Brzozowskiego 4, obręb G-10, część działki nr 113/4 o powierzchni 7 m2, KW nr LD1M/00156287/7,
 • ul. gen. Józefa Sowińskiego bez numeru, obręb B-26, część działki nr 724/3 o powierzchni 70 m2, KW nr LD1M/00002636/5,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym oraz:

 • ul. Andrzeja Struga 90, część działki nr 2/2 w obrębie P-18, KW nr LD1M/00041144/4 o powierzchni 13,22 m²,
 • ul. Pomorska bez numeru, część działki nr 211/10 i ul. Gorce bez numeru, część działki nr 209/12, w obrębie W-11, KW nr LD1M/00028548/9 o powierzchni 21,70 m²,
 • al. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 111,113 i 115, część działki nr 63/59 w obrębie P-22, KW nr LD1M/00042829/7 o powierzchni 1,59 m²,
 • al. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 107,111,113 i 115, część działki nr 63/61 w obrębie P-22, KW nr LD1M/00043097/3 o powierzchni 1,01 m²,
 • ul. Księży Młyn 1-11, część działki nr 98/11 w obrębie W-25, KW nr LD1M/00116085/9 o powierzchni 2,81 m²,
 • ul. Czarnkowska bez numeru i Mahatmy Gandhiego bez numeru, część działki nr 95/194, w obrębie B-45, KW nr LD1M/00020073/2 o powierzchni 7,18 m²,
 • ul. Łagiewnicka 71A, część działki nr 354/3 w obrębie B-49, KW nr LD1M/00124163/9 o powierzchni 17,40 m²,
 • ul. Szewska bez numeru, część działki nr 352/59 w obrębie B-49, KW nr LD1M/00034340/6 o powierzchni 68,27 m²,
 • ul. Marysińska 102-104D, część działki nr 495/280 w obrębie B-49, KW nr LD1M/00042417/6 o powierzchni 2 m²,
 • ul. Aleksandrowska bez numeru, część działki nr 101/4 w obrębie B-38, KW nr LD1M/00034664/3 o powierzchni 2,34 m²,
 • ul. Pomorska bez numeru, część działki nr 257/7 w obrębie S-1, KW nr LD1M/00005120/6 o powierzchni 19,3 m²,
 • ul. Piotrkowska 142, część działki nr 388 w obrębie S-6, KW nr LD1M/00062950/0 o powierzchni 2,50 m²,
 • ul. Gandhiego 1B/1C, część działki nr 95/163 w obrębie B-45, KW nr LD1M/00050941/7 o powierzchni 5,17 m²,
 • ul. Telefoniczna 31, część działki nr 103 w obrębie W-13, KW nr LD1M/00010897/1 o powierzchni 38 m²,
 • ul. Piotrkowska 41, część działki nr 395/1 w obrębie S-1, KW nr LD1M/00004824/4 o powierzchni 48,90 m²,
 • ul. Juliana Tuwima 14, część działki nr 151 w obrębie S-6, KW nr LD1M/00307223/5 o powierzchni 6 m²,
 • ul. Wschodnia 16, część działki nr 195/2 w obrębie S-1, KW nr LD1M/00004924/5 o powierzchni 66,60 m²,
 • ul. Wschodnia 18, część działki nr 194/2 w obrębie S-1, KW nr LD1M/00009480/5 o powierzchni 40,50 m²,
 • ul. Stanisława Dubois bez numeru, obręb G-23, część działki nr 12 o powierzchni 81,50 m², KW nr LD1M/00089512/3,
 • ul. Przyszkole 11, 13, 15 i Stanisława Brzozowskiego 4, obręb G-10, część działki nr 113/4 o powierzchni 224 m², KW nr LD1M/00156287/7,
 • ul. Karola Bohdanowicza 2, obręb G-10, część działki nr 101/6 o powierzchni 4 m², KW nr LD1M/00156290/1,
 • ul. Augusta Cieszkowskiego 4, Rabindranatha Tagore 2, Stefana Rogozińskiego 6, obręb G-10, część działki nr 23/5 o powierzchni 86 m², KW nr LD1M/00162396/9,
 • ul. Demokratycznej bez numeru, obręb G-43, część działki nr 8/14 o powierzchni 20 m2, KW nr LD1M/00148519/4,

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat oraz:

 • ul. Napoleońska 27, działka nr 116 w obrębie P-4, o powierzchni 893 m2,

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie przetargu nieograniczonego.


Metryka strony i historia zmian