Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyniki ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Wierzbowej 37/39, Gotyckiej 13, Wydmowej 19, Siewnej 13B oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 16

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Wierzbowej 37/39, Gotyckiej 13, Wydmowej 19, Siewnej 13B oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 16.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach przetargu znajduje się na końcu ogłoszenia)


Metryka strony i historia zmian