Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 26, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz wykazy części nieruchomości położonych przy: ul. Stanisława Moniuszki 5, 9A i 11, ul. Ogrodowej 17, ul. Zachodniej 45-45a, ul. Podrzecznej 12, ul. Skierniewickiej 1a oraz ul. Księży Młyn 1-11, przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

                Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 26 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy:

 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 26; obręb G-5, część działki nr 273/8 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00091032/1, o powierzchni 215 m²;
 • ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 26; obręb G-5, część działki nr 273/7 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00091032/1, o powierzchni 135 m²;

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz wykazy części nieruchomości położonych przy:

 • ul. Stanisława Moniuszki 5, obręb S-6, część działki nr 122/4 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00099870/3, o powierzchni 0,21 m²;
 • ul. Stanisława Moniuszki 9A, obręb S-6, część działki nr 124/1 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00284097/4, o powierzchni 0,6 m²;
 • ul. Stanisława Moniuszki 11, obręb S-6, udział 1/3 w część działki nr 124/3 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00163509/2, o powierzchni 10,8 m²;
 • ul. Ogrodowej 17, ul. Zachodniej 47, obręb B-46, część działki nr 102/6 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/000900051/3, o powierzchni 129 m²;
 • ul. Zachodniej 45-45a, obręb B-46, część działki nr 96/52 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00005679/9, o powierzchni 17,5 m²;
 • ul. Zachodniej 45-45a, obręb B-46, część działki nr 96/50 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00140744/4, o powierzchni 33 m²;
 • ul. Zachodniej 45-45a, obręb B-46, część działki nr 97/2 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00050682/3, o powierzchni 1,5 m²;
 • ul. Podrzecznej 12, obręb B-47 część działki nr 349/14 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116704/5, o powierzchni 4,5 m²;
 • ul. Skierniewickiej 1a obręb W-29, część działki nr 33/2 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00154678/1, o powierzchni 11,83 m²;
 • ul. Księży Młyn 1-11, obręb W-25, część działki nr 98/11 opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116085/9, o powierzchni 38,17 m²;

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian