Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na upowszechnianiu, organizacji i obsłudze wolontariatu wspomagającego funkcje społeczne oraz koordynacji działań pod kątem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji w szczególności w projektach 1,4,7,8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Metryka strony i historia zmian