Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi: dz. nr 377/1 W-48 (Mileszki), dz. nr 92/6 W-1 (ul. Łodzianka), dz. Nr 32/3 G-25, dz. nr 17 G-25, dz. nr 15/2 G-25, dz. nr 14/2 G-25 (ul. Bezpieczna), dz. nr 73/2 P-14 (ul. Saperów), dz. 5/6 W-2 (ul. Nad Niemnem) w celu założenia i przeprowadzenia infrastruktury technicznej


Metryka strony i historia zmian