Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy: Ekonomicznej bez numeru, oznaczonej w obrębie G-41 jako działka numer 491/5


Metryka strony i historia zmian