Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości położonych w Łodzi: dz. nr 202/4, obręb W-11 (ul. Hyrna), dz. 10/61, obręb G-41 (ul. Dzwonowa), 62/1, 81/15, 81/17, obręb G-49 (ul. Jesiotrowa), 64/21, 64/25, obręb G-7 (ul. Wiośniana), dz. 184, obręb B-29 (ul. Grunwaldzka) w celu założenia i przeprowadzeni infrastruktury technicznej


Metryka strony i historia zmian