Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczącego pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie: „Udzielania schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”; „Udzielania schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”; Realizacji programu osłonowego pn.: „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji; Realizacji programu osłonowego pn.: „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”; Realizacji programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych”.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).


Metryka strony i historia zmian