Nabór wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, polegające na trwałym wyłączeniu z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi, dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi


Metryka strony i historia zmian