Wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ogrodowej, Piotra Bardowskiego, Marcina Kasprzaka, Garnizonowej, Srebrzyńskiej, Kazimierza Tetmajera, Mikołaja Zyndrama, Chocianowickiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej; przy ulicach: Nowe Sady, Piotra Bardowskiego, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 15 lat, w drodze bezprzetargowej; przy ulicy Brójeckiej, przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 9 stycznia 2023 r. do 29 stycznia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Ogrodowej 66 (część działki nr 4 w obrębie P-9) o powierzchni 20 m2,
 • ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/8 w obrębie P-7) o powierzchni 157 m2,
 • ul. Piotra Bardowskiego bez numeru (działka nr 189/7 w obrębie P-7) o powierzchni 95m2,
 • ul. Marcina Kasprzaka 36 (działka nr 188/2 w obrębie P-7) o powierzchni 58 m2,
 • ul. Garnizonowej 38 (część działki 465/18 w obrębie P-4) o powierzchni 1 m2,
 • ul. Srebrzyńskiej bez numeru (część działki 336/14 w obrębie P-6) o powierzchni 30 m2
 • ul. Kazimierza Tetmajera 14 (część działki 64/1 w obrębie G-16) o powierzchni 54 m2
 • ul. Kazimierza Tetmajera 12A (część działki 63/11 w obrębie G-16) o powierzchni 37 m2
 • ul. Mikołaja Zyndrama 9/11 (część działki 505/35 w obrębie P-15) o powierzchni 872 m2
 • ul. Mikołaja Zyndrama 9/11 (część działki 505/34 w obrębie P-15) o powierzchni 1 041 m2
 • ul. Mikołaja Zyndrama bez numeru (część działki 505/36 w obrębie P-15) o powierzchni 78 m2
 • ul. Mikołaja Zyndrama 9/11 (część działki 505/28 w obrębie P-15) o powierzchni 252 m2
 • ul. Chocianowickiej 20 (część działki nr 21 w obrębie G-38) o powierzchni 1132 m2

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,

 • ul. Nowe Sady bez numeru (działka nr 24/87 w obrębie P-36) o łącznej powierzchni 1 880 m2,
 • ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/6 w obrębie P-7) o powierzchni 289 m2,
 • ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/9 w obrębie P-7) o powierzchni 156 m2,
 • ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/2 w obrębie P-7) o powierzchni 899 m2,
 • ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/5 w obrębie P-7) o powierzchni 65 m2,
 • ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/4 w obrębie P-7) o powierzchni 881 m2,
 • ul. Piotra Bardowskiego 1 (działka nr 187/7 w obrębie P-7) o powierzchni 18 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 15 lat, w drodze bezprzetargowej,

 • ul. Brójeckiej bez numeru (część działki nr 589/1 w obrębie G-55) o powierzchni 24,50 m2,

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian