Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego i organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 54/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian