Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Walerego Wróblewskiego bez numeru (dz. nr 34/25, obr. P-28), Brukowej 4 i Brukowej bez numeru (dz. nr 60 i 63/21, obr. B-31), Zapustnej bez numeru (dz. nr 87/1, obr. B-3) oraz Morgowej bez numeru, Tytoniowej 18 i 19, Tytoniowej bez numeru oraz Jerzego Śniadeckiego bez numeru (dz. nr 41/4, 45/27, 45/13, 38/1, 36, 45/12, 45/24, 45/25, 45/26, 30, 29, 28, 27/5, 34/5 i 26, obr. B-35)


Metryka strony i historia zmian