Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi orzekająca o umorzeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-24 jako działka nr 476/5, w celu założenia i przeprowadzenia elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV


Metryka strony i historia zmian