Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań edukacyjno-kulturalnych oraz szkoleniowo-warsztatowych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj. Centrum Aktywności Lokalnej dla młodzieży oraz mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowo wyremontowanej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi


Metryka strony i historia zmian