Ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 180/1 i 122/11 w obrębie W-25 i działka nr 1/50 w obrębie W-26


Metryka strony i historia zmian