Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań edukacyjno-kulturalnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Wschodnia 35) oraz mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową (ul. Zachodnia 56)


Metryka strony i historia zmian