Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi, przeznaczonych do: wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej oraz udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

 informuje, że w dniach od 1 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Dyspozytorskiej 6-18, części działki nr 58/8 w obrębie W-37, o łącznej powierzchni 7283 m², KW LD1M/00306641/4; 
 • ul. Ketlinga bez numeru, część działki nr 45/33, w obrębie W-35, o powierzchni 20 m², KW LD1M/00019645/3;
 • ul. Pomorskiej 175, działka nr 36 w obrębie S-4, o powierzchni 2525 m², Rep. hip. Nr 365 nr hip 495;
 • ul. Mostowskiego 20A, część działki nr 145/69 w obrębie B-50, o powierzchni 35 m², KW LD1M/00022787/4;
 • ul. Lutomierskiej 14, część działki nr 336/1 w obrębie B-47, o powierzchni 16,32 m², KW LD1M/00059714/0;
 • ul. Szklanej 11, 13, ul. Szklanej bez numeru,  części działek nr: 582, 581, 580, 579, 578/4  w obrębie B-49, o łącznej powierzchni 2403 m², KW LD1M/00064128/3,  KW LD1M/00043713/8, KW LD1M/00199113/0;
 • ul. Mahatmy Gandhiego bez numeru, ul. Powstańców Wielkopolskich bez numeru,  część działki nr 61/153 w obrębie B-45, o powierzchni 7 m², KW LD1M/00033649/5;
 • ul. Urzędnicza 41B, części działki nr 491/27, w obrębie B-28, o łącznej powierzchni 36 m², KW nr LD1M/00098807/4;
 • ul. Uniejowskiej 6b i Turoszowskiej 4a, części działek nr: 50/7, 50/24 w obrębie B - 44, o łącznej powierzchni 37 m², KW LD1M/00090022/1, KW LD1M/00020552/4;
 • ul. Spornej bez numeru, części działki nr 188/52 w obrębie B - 50, o łącznej powierzchni 63 m², KW LD1M/00047931/0;
 • ul. Bolesława Prusa 10, część działki nr 343/1 w obrębie B - 28, o powierzchni 200 m², KW LD1M/00169188/7

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,

 • ul. Tadeusza Kościuszki bez numeru, część działki nr 24/55 w obrębie S-7, o powierzchni 13,79 m², KW nr LD1M/00120521/9;
 • ul. Piotrkowska 71, część działki nr 88/12 w obrębie S-6, o  powierzchni 114,80 m², KW nr LD1M/00095546/5;
 • ul. Przybyszewskiego 187a, ul. Przybyszewskiego bez numeru, części działek nr: 72, 86/9, 1/55, 1/53 w obrębie W-30, o łącznej powierzchni 243,89 m², KW LD1M/00081077/5, KW LD1M/00055882/0, KW LD1M/00081830/2, KW LD1M/00035346/5;
 • ul. Świtezianki bez numeru, część działki nr 98/17 w obrębie B-9, o powierzchni 6 m², KW LD1M/00301498/1;
 • ul. Zachodniej 56, część działki nr 140/2 w obrębie S-1, o powierzchni 0,02 m², KW LD1M/00005131/6;
 • ul. Krajowej 15, część działki nr 58/18 w obrębie B-3, o powierzchni 2 m², KW LD1M/00119498/8;
 • ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus bez numeru, część działki nr 43/3 w obrębie B-33, o powierzchni 21,20 m², KW LD1M/00029707/9;
 • ul. Wareckiej 41, część działki nr 72/13 w obrębie B - 34, o powierzchni 27,56 m², KW LD1M/00024381/2;
 • ul. Przedwiośnie bez numeru, część działki nr 217 w obrębie B - 25, o powierzchni 6,50 m², KW LD1M/00125524/5

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian