Wykaz obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 51/53, przeznaczoną do przeniesienia jej własności w wykonaniu zapisu zwykłego zawartego w testamencie spadkodawcy

Publikacja od 01.02.2023 r. do 22.02.2023 r.


Metryka strony i historia zmian