Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań edukacyjno – szkoleniowych, warsztatowych i animacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej, tj. Centrum Aktywności Lokalnej dla młodzieży oraz mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowo wyremontowanej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 115


Metryka strony i historia zmian